Date: 2017-07-13 02:28 pm (UTC)
alexsodin: (Default)
From: [personal profile] alexsodin
Це виглядає, як піар компанія путіна. Хоч якусь інтригу. На більше ж не здатні. А воно вон як розвернулося )

Date: 2017-07-13 06:19 pm (UTC)
alexsodin: (Default)
From: [personal profile] alexsodin
ааа, це пять! Але факт залишаеться. Подію піарять навіть Йолкін і Ступін. Навіщось це відео публікували путінські портали?

Profile

personalviewsite: (Default)
personalviewsite

July 2017

S M T W T F S
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 272829
3031     

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 27th, 2017 12:30 am
Powered by Dreamwidth Studios