Date: 2017-07-13 02:28 pm (UTC)
alexsodin: (Default)
From: [personal profile] alexsodin
Це виглядає, як піар компанія путіна. Хоч якусь інтригу. На більше ж не здатні. А воно вон як розвернулося )

Date: 2017-07-13 06:19 pm (UTC)
alexsodin: (Default)
From: [personal profile] alexsodin
ааа, це пять! Але факт залишаеться. Подію піарять навіть Йолкін і Ступін. Навіщось це відео публікували путінські портали?

Profile

personalviewsite: (Default)
personalviewsite

September 2017

S M T W T F S
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 1920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 11:42 am
Powered by Dreamwidth Studios